Prisliste fysioterapi Voldgata Fysikalske Insitutt

Prisliste Voldgata Fysikalske Institutt

Våre priser gjelder for private fysioterapeuter

Vi jobber ikke med tilskudd eller refusjon (HELFO/frikort)

Private fysioterapeuter

  • Førstegangsundersøkelse                580 kr

  • Behandling                                         380 kr

  • Trykkbølge                                         500 kr

  • Ultralyd undersøkelse 1.gangs          800 kr

  • Ultralyd scanning i 2.gangs               750 kr