Prisliste fysioterapi Voldgata Fysikalske Insitutt

Prisliste Voldgata Fysikalske Institutt

Priser varierer ut i fra behandlings metode og om du går til privat eller til fysioterapeut med tilskudd.

 

* Egenandel per år hos fysioterapeut med tilskudd er på 2085 kr

Private fysioterapeuter

  • Førstegangsundersøkelse                580 kr

  • Behandling                                         380 kr

  • Trykkbølge                                         500 kr

  • Ultralyd undersøkelse 1.gangs          800 kr

  • Ultralyd scanning i 2.gangs               750 kr

  • Månedskort ved trening                    350 kr

  • 6 måneders treningskort                   1500 kr

  • Idrettmassasje                                    450  kr

  • ​Gå gruppe                                          75 kr per gang