Innebandy

Med riktig skadeforebyggende trening kan mange innebandy skader unngås. Idretten består av raske kraftige start og stopp situasjoner med hyppige vendinger som derfor påvirker knær og ankler ofte.

Ankel overtråkk er noe av det vanligste vi ser i innebandy, men det kan unngås og skadene kan nesten halveres med riktig program og trening. Riktig oppvarmingen før trening og kamp er nøkkelen til skadefri innebandy idrett. 

Akutte skader

Overtråkk er det vanligste vi ser i Innebandy. Her kan man bruke POLICE prinsippet med en gang skaden inntreffer. Videre undersøkelser og tester på ankelen er viktig for å konstatere hvor stor skaden har vært og for videre opplegg med trening. Balanse øvelser, ankel øvelser med strikk og styrke/koordinasjon er noen av øvelsene man kan bruke for å styrke anklene.

Lyske smerter, lår og kne er også noen av de vanligste akutte skadene vi ser i innebandy. Dette er en kontakt sport hvor spillere kan kollidere med hverandre og lårhøner kan oppstå. Vridninger i kneet hvor korsbånd, sidebånd og menisk er utsatt kan oppstå og lyske smerter grunnet mye start/stopp situasjoner med kraftig hurtighet er heller ikke uvanlig. 

42723457_487611708371869_562179129627744

Kne

42680667_2158651987732532_86896592615521

Rygg

Roller-Hockey-Clubs

Belastningsskader

Grunnet bevegelser og situasjoner som gjentas ofte over lengre tid kan spillere oppleve belastningsskader i ryggen, akillessenen, knær, legger, lysk og albue.

Med skadeforebyggende oppvarming og trening kan dette unngås og belastningen vil ikke være like stor på kroppen.

Med en grundig undersøkelse kan fysioterapeuter rette et riktig treningsopplegg videre for spilleren.

Akilles senen

Dette behandler vi ofte med trykkbølge og eksentrisk trening, samt behandling av muskulaturen i leggen. 

Rygg smerter

En grundig undersøkelse av ryggen vil avsløre hvilken belastning ryggen står ovenfor. Ofte behandles dette med trening, men det skal være riktig trening i form av styrke for kjerne og mobilitet.

Lyske smerter

Lyske smerter kan oppstå hver gang du starter å løpe, vedvare utover dagen og over lengre tid. Akutt eller belastnings skade over lengre tid, resultatet er det samme: ritige øvelser og behandling. Fysioterapeuten vil kunne gi deg spesifikke øvelser for lysk og behandling i form av blant annet tverrfriksjonering av sene.

Les mer om